Tài chính Bưu điện “cầm chừng” chờ tái cơ cấu


(BĐT) – Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu điện (PTFinance) là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức Công ty TNHH MTV do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)  nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Với đặc trưng cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp thuộc VNPT, kết quả kinh doanh của PTFinance tương đối khiêm tốn. Trong 3 năm trở lại đây (2013 – 2015), lợi nhuận trước thuế đạt được của Công ty lần lượt là 41,2 tỷ đồng, 19,7 tỷ đồng và 22 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2016, Công ty lãi trước thuế 2,8 tỷ đồng, giảm sâu so với kết quả thực hiện cùng kỳ năm 2015 (12,8 tỷ đồng). Đáng lưu ý, chi phí hoạt động của PTFinance hầu như không đáng kể, lợi nhuận đạt được luôn xấp xỉ (thậm chí vượt) doanh thu trong kỳ.

Đầu năm 2016, theo thông tin được công bố tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 2/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), phương án tái cơ cấu PTFinance đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ nhưng Thủ tướng đã yêu cầu VNPT phải làm lại.

Một trong những phương án được Phó Thủ tướng và Ngân hàng Nhà nước thống nhất là chuyển giao PTFinance về Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, đã gần 1 năm qua đi, việc tái cơ cấu PTFinance vẫn gần như dậm chân tại chỗ, chưa có tiến triển mới.

Dù tái cơ cấu theo phương án cổ phần hóa hay chuyển giao về Ngân hàng Nhà nước, gần như chắc chắn PTFinance sẽ được tách khỏi Công ty mẹ VNPT trong thời gian tới, như ý kiến của Bộ trưởng Bộ TT&TT đã nêu từ tháng 8/2014. 

Nguồn: https://baodauthau.vn/tai-chinh-buu-dien-cam-chung-cho-tai-co-cau-post21929.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *