SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Đầu tư tài chính
Tư vấn phát hành chứng khoán
Kinh doanh tiền tệ
Hỗ trợ tài chính
Tư vấn quản lý
Tư vấn đổi mới doanh nghiệp
Tư vấn thẩm định
  Tìm kiếm: 
TIN TỨC

Thoái vốn đầu tư ngoài ngành : hạn chế cần giải pháp

Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan đã đánh dấu bước đi quan trọng để thúc đẩy quá trình tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và góp phần đảm bảo thực hiện được kế hoạch cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước mà Chính phủ đặt ra đến năm 2015

Xem chi tiết

 
 
 

GIỚI THIỆU

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện được tổ chức và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết   

HỎI ĐÁP  

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện cung cấp các dịch vụ Tư vấn nào?


Công ty Tài chính Bưu Điện cung cấp các dịch vụ Tư vấn sau: Tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, tư vấn kiểm tra quyết toán vốn đầu tư, Tư vấn hoàn thiện chế độ kế toán, tư vấn quản lý công nợ...

Xem chi tiết

Copyright @2008 Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện - All Rights Reserved.
Địa chỉ: 68 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 04.39449679 Fax: 04.39449678