SẢN PHẨM DỊCH VỤ
Đầu tư tài chính
Tư vấn phát hành chứng khoán
Kinh doanh tiền tệ
Hỗ trợ tài chính
Tư vấn quản lý
Tư vấn đổi mới doanh nghiệp
Tư vấn thẩm định
  Tìm kiếm: 
TIN TỨC

GIỚI THIỆU ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT PHÁ SẢN 2014

Ngày 19/6/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 7 đã thông qua Luật Phá sản số 51/2014/QH13. Chủ tịch nước đã ký Lệnh số 11/2014/L-CTN ngày 30/6/2014 công bố Luật phá sản. Luật phá sản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015.

Xem chi tiết

 
 
 

GIỚI THIỆU

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện được tổ chức và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Xem chi tiết   

HỎI ĐÁP  

Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện cung cấp các dịch vụ Tư vấn nào?


Công ty Tài chính Bưu Điện cung cấp các dịch vụ Tư vấn sau: Tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, tư vấn kiểm tra quyết toán vốn đầu tư, Tư vấn hoàn thiện chế độ kế toán, tư vấn quản lý công nợ...

Xem chi tiết

Copyright @2008 Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện - All Rights Reserved.
Địa chỉ: 68 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 04.39449679 Fax: 04.39449678