Đầu tư - Tài chính

NHÀ ĐẦU TƯ và DOANH NGHIỆP :
Có vốn đầu tư, có dự án đầu tư được nghiên cứu là khả thi nhưng cần gia tăng giá trị vốn đầu tư.
Một mình làm chủ đầu tư duy nhất cho dự án, hoặc gọi thêm vốn từ các đối tác tin cậy và có năng lực cùng hợp tác đầu tư để: 
 - Chia sẻ lợi thế, chiếm lĩnh thị trường, hoặc
 - Chia sẻ rủi ro nếu không may xảy ra và cùng quản lý nhằm đạt được hiệu quả cao hơn
 
NHÀ ĐẦU TƯ và DOANH NGHIỆP có thể:
Có vốn đầu tư, nhưng chưa có dự án đầu tư khả thi và hiệu quả
Để vốn không nhàn rỗi mà có hiệu quả cao, cần:
 - Trực tiếp tìm kiếm các cơ hội đầu tư, hoặc
 - Ủy thác đầu tư đối với từng cơ hội đầu tư cụ thể
 - Ủy thác đầu tư qua danh mục đầu tư, hoặc
 - Ủy thác đầu tư trọn gói, có lợi tức ấn định

NHÀ ĐẦU TƯ và DOANH NGHIỆP cần có một TRUNG GIAN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH chuyên nghiệp :
Có khả năng phân tích dự án đầu tư để xác định và lựa chọn được dự án đầu tư khả thi và hiệu quả 
Có quan hệ rộng với nhiều nhà đầu tư, chủ đầu tư đáng tin cậy và nắm giữ được nhiều cơ hội về đầu tư tài chính

 CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV BƯU ĐIỆN  *  PHÒNG ĐẦU TƯ  TÀI CHÍNH
 ĐT: 04.39449676 - 04.39449677 – Fax: 04.39449678 là một địa chỉ  UY TÍN VÀ HIỆU QUẢ 
  "HIỆU QUẢ LÀ MỤC TIÊU”